Information om behandling av personuppgifter

Angående 28 DAGARS SLIMMNING UTMANINGEN - FÖRE/EFTER TÄVLING (hädanefter utmaningen)

 

1. Den personuppgiftsansvarige är Sensilab d. o. o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Slovenia (hädanefter Sensilab eller vi). Du kan få svar på alla frågar angående behandling av personuppgifter och hur de skyddas från vårt Dataskyddsombud (JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia) som nås här dpo@jkgroup.si.

Du kan läsa hela vår integritetspolicy här www.slimjoy.se/integritetspolicy Frågor som inte tas upp I detta dokument tas upp I Integritetspolicyn.

 

2. Med anledning av utmaningen samlar vi och hanterar personliga uppgifter (hädanefter Personuppgifter) från samtliga deltagare I utmaningen: 

 • Namn och efternamn

 • Bostadsadress

 • E-postadress

 • Fotografier (“före” och “efter”)

 • Datum då fotografierna togs

 • Datum och tid av utmaningen.

Utöver ovanstående uppgifter samlar & hanterar vi även skatteuppgifter av mottagare av priset.  

 

3. Personuppgifterna hanteras (används) av följande anledningar

 • Organisation och utförande av utmaningen.

 • Utdelning av priser.

 • Publicering av namn, efternamn, bostadsort och fotografier på vår hemsida www.slimjoy.se.

 • För att förebygga bedrägeri.

 • Marknadsföring (e-postutskick med erbjudanden, kampanjer, rabatter och liknande)

 • (för mottagare av pris: information om priset)

 • (för mottagare av pris: rapport om priset och dess värde till skattemyndigheter). 

 

4. Vi hanterar personlig information av dessa rättsliga skäl

 • Avtalsmässiga förhållanden mellan dig och oss – genom att ta del av utmaningen har du godkänt villkoren och därigenom ingått I ett avtal.

 • Ditt samtycke - för att skicka e-post med reklam till dig. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att klicka på länken i något av våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss via: info@slimjoy.se

 • För att efterfölja lagliga skyldigheter att rapportera till skattemyndigheterna och betala eventuell källskatt – sparas skatteregistreringsnummer(personnummer.)

 • Berättigat intresse - förebyggande av bedrägeri.                                                                               

 

5. Vi delar inte Personuppgifter med tredje obehöriga parter och vi begränsar behörigheten till personuppgifterna i enlighet med vår integritetspolicy.  

 

6. Vi sparar personliga uppgifter i en period (efteråt gör vi informationen anonym eller tar bort den helt): 

 • Så länge vår hemsida www.slimjoy.se är aktiv

 • 5 år efter att skattemyndigheterna notifierat mottagaren om priset – skatteregistreringsnummer och annan information om prisets mottagare.

 • E-postadressen - tills du bekräftar att du inte längre vill ta del av våra e-postmeddelanden (genom att klicka på länkarna i något av våra mail eller genom att kontakta oss via: info@slimjoy.se).

 

7. Rättigheterna som beskrivs för dig i vår integritetspolicy. Gäller även för personuppgifter.