Allmänna villkor för deltagande i utmaningen och prisspelet 28 DAGARS UTMANINGEN – FÖRE/EFTER-TÄVLING 

1. Allmänt

Genom att acceptera dessa Allmänna villkor ingår du i ett bindande juridiskt avtal med Sensilab, vars bestämmelser anges nedan.

Promotorn för utmaningen och tävlingen 28 DAGARS UTMANINGEN - FÖRE/EFTER UTMANINGEN (hädanefter utmaningen) är: Sensilab d. o. o.  vars registrerade kontor finns vid Verovškova 55a, 1000 Ljubljana (hädanefter Sensilab).

Användarvillkoren och instruktionerna för att delta finns publicerade i sin helhet på webbplatsen: https://www.slimjoy.se

All information angående behandling av personuppgifter relaterade till utmaningen finns här https://www.slimjoy.se/privacy-challenge28 och Sensilabs allmänna integritetspolicy finns här https://www.slimjoy.se/integritetspolicy

Utmaningen och tävlingens priser är aktiva från den 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2022, kl. 23.59 genom webbplatsen: https://www.slimjoy.se/terms-conditions-challenge28

 

2. Termdefinitioner

2.1. Deltagande i utmaningen

Utmaningen, där promotern samlar och behandlar personuppgifter om viktnedgång, är öppen för personer som vill delta i utmaningen, samtycker till villkoren och fyller i det publicerade formuläret.

Personer under 18 års ålder får delta i utmaningen endast efter skriftligt medgivande från förälder eller vårdnadshavare.

Anställda av Sensilab d. o. o., deras nära familjemedlemmar, användare av Sensilabs familjebonusar eller någon annan som är kopplad till organisationen av detta urval får inte delta i utmaningen och prisspelet.

 

2.2 Deltagande i prisspelet

Prisspelet är öppet för fysiska personer som:

  • anmält sig via https://www.slimjoy.se/challenge28-signup
  • fyllt i de nödvändiga uppgifterna,
  • accepterat villkoren för att delta i prisspelet och i slutet av utmaningen så som beskrivs i  2.1,
  • skickat ett foto där texten "FÖRE" är synlig, som markerar tiden innan viktminskningen börjat,
  • har under perioden 20.12.2021 -  31.1.2022 , köpt en eller flera viktnedgångsprodukter, förutsatt att produkterna har betalts för i sin helhet och vidare förutsatt att köparen inte har utövat sin rätt att frånträda avtalet,
  • laddat upp ett foto med texten “EFTER” som markerar tiden efter viktnedgången, under de förhållanden som beskrivs i 2.1. Det är möjligt att skicka "FÖRE" och "EFTER" bilderna till och med den 31 mars 2022, kl. 23.59,
  • fotografierna bör laddas upp i .jpg eller .png format och får inte överskrida 2 MB per individuellt fotografi. 

Varje individ kan endast delta en gång. Efter att en deltagare har skickat ett fotografi får hon/han en bekräftelse via e-post till den e-postadress som de angav vid registreringen.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas.

Alla som uppfyller villkoren som beskrivs i 2.2 kommer att vara berättigade till deltagande i prisspelet om €1000.  

En (1) vinnare kommer att utses från alla deltagare över hela Europa och mottaga prispengarna.

 

3. Användning och publicering av deltagarnas fotografier, personliga berättelser och andra personuppgifter

Genom att delta i prisspelet samtycker deltagarna till att deras namn, efternamn, bostadsort (ej fullständig adress), allt bildmaterial de har skickat till Sensilab samt personliga berättelser (recensioner) får publiceras på Sensilabs hemsidor och andra Sensilabs egna kommunikationskanaler och därigenom gjorts tillgängliga för vem som helst.

Sensilab förbehåller sig rätten att radera alla foton från deras server om de anses vara stötande, diskriminerande, skadliga, oanständiga, hatiska, hotfulla, vulgära, uppviglar till hat, våld och uttryck för ras-, etnisk-, religös- eller könsintolernas, innehåller symboler och markeringar som symboliserar totalitära regimer eller på annat sätt anses upprörande och/eller är olämpliga för publicering, efter Sensilabs beslutsrätt.

 

4. Val av vinnare

Av alla registrerade deltagare som kommer att delta under de förhållanden som beskrivs i 2.2 kommer Sensilab d. o. o. att dra en vinnare den 4 april 2022 i sitt huvudkontor i Ljubljana, med hjälp av en tredje medlems kommitté.

Vinnaren kommer att publiceras på webbsidan https://www.slimjoy.se/challenge28-signup senast den 12 april 2022.

Vinnaren kommer att meddelas om priset och hur man gör anspråk på det genom ett e-postmeddelande som skickas till den e-postadress som angetts vid registreringen inom 8 dagar efter valet. Om deltagaren inte svarar inom denna tidsram avstår de från sin rätt till priset. Om den första vinnaren inte gör anspråk på priset inom den utsatta tiden (8 dagar), kommer kommittén att träffas igen inom 8 dagar och upprepa dragningen enligt beskrivningen under 4. Processen kan upprepas tills dess att priset kan ges till en vinnare som gör anspråk på priset i tid.

 

5. Prispengarna

Priset på €1000 delas ut av företaget Sensilab d. o. o. company, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. Eftersom priset överstiger 50 € måste momsen redovisas. Om vinnarens bostad är i ett land där euron inte är den officiella valutan, ska prisbeloppet betalas ut till vinnaren i den lokala valutan, beräknat enligt Europeiska centralbankens officiella växelkurs på dagen för prisdragningen. I sådant fall kan regler om mervärdesskatt skilja sig från den tidigare nämnda bestämmelsen i denna punkt 5.

 

6. Skyldigheter för deltagare i prisspelet

Sensilab förbehåller sig rätten att hålla inne prispengarna om:

  • tvivel uppstår om uppgifternas äkthet och rättvist deltagande
  • det upptäcks att deltagare inte agerat i enlighet med dessa allmänna villkor
  • vinnaren inte lämnar korrekta personuppgifter och/eller inte kan meddelas om resultatet. Deltagare som inte uppfyller villkoren kommer att elimineras före prisdragningen.

Deltagare som inte uppfyller villkoren kommer att elimineras från prisdragningen. 

 

7. Klagomål och reklamationer

Alla klagomål och reklamationer löses av arrangören. Klagomål och reklamationer kan skickas av deltagare till info@slimjoy.se

Underbyggda klagomål kommer att lösas inom tidsramar som anges i lag och deltagaren kommer att meddelas om resultatet.

Den behöriga domstolen i Ljubljana, Republiken Slovenien, ska ha domstolsbehörighet över alla tvister som uppstår i samband med överklagandet och lagarna i Republiken Slovenien (utan bestämmelserna i lagkonflikten) ska användas.

 

8. Ändringar i prisspelet 

Sensilab har rätt att när som helst ändra eller modifera dessa villkor av tekniska eller kommersiella skäl eller av skäl från allmänhetens sida.

Sensilab kommer att meddela deltagarna på lämpligt sätt och plats om varje form av förändring av dessa villkor. Vid eventuella ändringar av reglerna kan deltagare säga upp sig från att delta i prisspelet genom att inte uppfylla villkoren för deltagande i prisspelet.   

 

9. Slutbestämmelser 

Sensilab ansvar inte för eventuella skador orsakade av tekniska problem hos internetleverantörer, problem med internetuppkoppling eller andra tekniska problem, så som bl.a. tekniska problem under prisdragningen.

Deltagare kan få hjälp och stöd under hela utmaningen via: info@slimjoy.se

Alla frågor som kan uppstå i samband med valet och tillhörande regler och som inte omfattas av dessa villkor besvaras eller tolkas av arrangörens kommitté.

 kommitténs beslut angående eventuella frågor om valet och tillhörande regler är slutgiltiga, giltiga för alla deltagare och kan inte bestridas.

 

Reglerna för valet finns tillgängliga här https://www.slimjoy.se/terms-conditions-challenge28 under hela utmaningen. 

 

Ljubljana, 17 December 2021